Charita Opava

Chráněná technická dílna

Chráněná technická dílna ve Velkých Hošticích zaměstnává 31 pracovníků, z toho 30 se zdravotním postižením.  V převážné většině se jedná o práci manuální, fyzicky středně náročnou. Vlastní pracovní režim je uzpůsoben s ohledem na individuální zdravotní problémy zaměstnanců, jejich praktické schopnosti a možnosti.

Více na www.charitaopava.cz

 

LIGA o.s.

Sociální podnik Zelená dílna

Zelená dílna při svém vzniku v roce 2005 vytvořila 16 pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením s kumulací dalších sociálních nevýhod. Pracují zde lidé z etnických menšin, osoby nad 50 let věku , ženy samoživitelky, těžce zdravotně postižení spoluobčané.

Je příkladným sociálním podnikem uznávaným  širokou odbornou i laickou veřejností jako jeden z prvních sociálních podniků s vysokou stabilitou a udržitelností. Sociální podnik byl oceněn Nadačním fondem Dalkia ČR jako nejlepší ekologický projekt.

Více na www.ligabruntal.cz

 

RUMPOLD - T

Chráněná dílna

Chráněná dílna byla založena v roce 2001 s počtem 7 zaměstnanců za účelem vytváření nových pracovních míst pro lidi se zdravotním handicapem. V letošním roce 2014 má 25 zaměstnanců, z toho 17 se ZPS. Provádí se zde recyklace vyřazeného elektrozařízení skupin 1 - 10 v kapacitě 5 000 t/rok.

Společnou prací tak přispívá k ochraně životního prostředí v opětovném využití z recyklovaného materiálu.

Více na www.rumpold.cz

 

S-firma

Chráněná dílna

Chráněná dílna je součástí systému zpětného sběru elektroodpadu a hlavní zpracovatel papíru. V Pardubickém kraji provozuje demontážní dílnu v Moravanech, která úzce spolupracuje s podobným provozem ve Slatiňanech. Vysloužilá elektrozařízení vstupují do chráněných dílen jako odpad a opouští je jako surovina. Veškerý elektroodpad se zpracuje pomocí aku nářadí nebo na drtící lince s následnou separací odpadu.

Zaměsnává více než 60 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.

Více na www.s-firma.cz